Over de les van een oude Russische filmregisseur

door - Orange Films

Orange Films

Bij Orange Films geloven we enorm in de kracht van échte verhalen. Van oprechte en eerlijke verhalen. Verhalen die de waarheid geen geweld aan doen en die de werkelijkheid dus zo goed mogelijk weergeven. Maar hoe goed is dat eigenlijk?

Persoonlijke interpretatie

De bekende Russische filmregisseur Sergej Eisenstein kwam als eerst met de bewering dat een film geen reproductie, maar een reconstructie van de werkelijkheid is. Eisenstein begon als eerste over het belang van bijvoorbeeld de montage en het effect daarvan op de weergave van de werkelijkheid. Film is daarom dus altijd een interpretatie van de feitelijke werkelijkheid. Bijvoorbeeld de gedeelde interpretatie van de makers en de opdrachtgevers van de film.

Hetzelfde gebeurt als een fotograaf een situatie vast probeert te leggen. Het is zijn of haar interpretatie van de werkelijkheid. De fotograaf kiest een moment, een kader, een perspectief, bepaalt de belichting. Allemaal bewuste keuzes voor bepaalde invalshoeken. Net als journalisten. Die kiezen een frame en bepalen welke mensen er aan het woord komen. Wederom een interpretatie van de werkelijkheid dus.

Persoonlijke ambitie

Maar goed, zoals gezegd geloven we in de kracht van échte verhalen en in de kracht van film als middel om dat verhaal te vertellen. En met het middel mag best een beetje geëxperimenteerd worden, zolang het doel maar het vertellen van een echt, oprecht en eerlijk verhaal blijft. Daarom proberen wij bij Orange Films de werkelijkheid zo goed mogelijk te reconstrueren. De waarheid geen geweld aan te doen. Echte, oprechte en eerlijke verhalen te vertellen aan de hand van films. Verhalen die het publiek een zo helder mogelijk venster op de werkelijkheid bieden.

Terug naar blog